O nás

Kdo jsme

Jsme výrobce širokého sortimentu ocelových výkovků, výlisků a zkruženců působící ve dvou výrobních závodech, v Kladně a v Brně.

Naše výrobky nacházejí uplatnění v leteckém průmyslu a důlním průmyslu, u výrobců průmyslových armatur, kolejových vozidel, nákladních a užitkových vozů. Dodáváme výkovky pro výrobce převodovek, spojek a dalších produktů ve strojírenství.

Historie a současnost

Společnost První brněnská kovárna s.r.o. byla založena v roce 1996. Výrobně i personálně navázala na zrušenou kovárnu První brněnské strojírny a.s. a pokračovala ve výrobě výkovků mající tradici od počátku minulého století.

Po přestěhování a instalaci strojního vybavení byla v roce 1997 zahájena výroba v místě sídla společnosti v Brně na adrese Železná 10. Nastal dynamický rozvoj společnosti, zvyšování kapacit instalací dalšího strojního vybavení a zvyšování produkce i produktivity výroby.

Překážkou dalšího vývoje a limitujícím faktorem bylo, že na stávajícím technologickém zařízení nebylo možno vyrábět výkovky větší než 7 kg u zápustkových a 300 kg u volných výkovků. V roce 2000 proto došlo k expanzi společnosti převzetím technologií a výroby kovárny v ČKD Dopravní systémy v Praze – Libni na Českomoravské ul., kde výroba pokračovala další dva roky.

Následně byly technologie v roce 2002 přestěhovány do Kladna, kde První brněnská kovárna s.r.o. odkoupila bývalou ZK1 Poldi Kladno.

Po dalším vývoji došlo v roce 2007 k rozčlenění na dvě samostatné společnosti. V současnosti tedy probíhá výroba výkovků v PBK ZK s.r.o. v Kladně (areál Poldi) a v PBK BM s.r.o. v Brně.

Milníky

1996

Založení společnosti První brněnská kovárna s.r.o., pokračování ve výrobě výkovků mající tradici od počátku minulého století

1997

Přestěhování a instalace strojního zařízení na adresu Železná 688/10, Brno

2000

Expanze společnosti převzetím technologií a výroby kovárny v ČKD Dopravní systémy v Praze – Libni na Českomoravské ulici

2002

Odkoupení bývalé ZK1 Poldi Kladno a následné přestěhování technologií do Kladna

2007

Rozčlenění na dvě samostatné společnosti: PBK ZK s.r.o. v Kladně (areál Poldi) a v PBK BM s.r.o. v Brně

2015

Instalace pracoviště tepelného zpracování v PBK ZK s.r.o.