Vítá Vás společnost PBK ZK s.r.o. a PBK BM s.r.o.

Jsme výrobce širokého sortimentu ocelových výkovků, výlisků a zkruženců působící ve dvou výrobních závodech, v Kladně a v Brně.

Specializujeme se na výrobu zápustkových výkovků všech tříd ocelí s vysokou přesností a různou geometrií, v malých i velkých sériích.

PBK ZK s.r.o. v Kladně se specializuje se na výrobu zápustkových výkovků v rozsahu hmotností od cca. 5 kg do cca.160 kg ze všech tříd ocelí s vysokou přesností a různou geometrií, v malých i velkých sériích.

PBK BM s.r.o. v Brně doplňuje vyráběný sortiment ocelových zápustkových výkovků o rozsah hmotností od cca. 0,4 kg do cca.5 kg.

PBK BM s.r.o. v Brně se specializuje se na výrobu volných výkovků od cca 5 kg do cca 300 kg a zkruženců, výlisků a ohybů vyráběných za studena i za tepla.

Naše výrobky nacházejí uplatnění v leteckém průmyslu a důlním průmyslu, u výrobců průmyslových armatur, kolejových vozidel, nákladních a užitkových vozů. Dodáváme výkovky pro výrobce převodovek, spojek a dalších produktů ve strojírenství.

O nás

Kdo jsme

Jsme výrobce širokého sortimentu ocelových výkovků, výlisků a zkruženců působící ve dvou výrobních závodech, v Kladně a v Brně.

Naše výrobky nacházejí uplatnění v leteckém průmyslu a důlním průmyslu, u výrobců průmyslových armatur, kolejových vozidel, nákladních a užitkových vozů. Dodáváme výkovky pro výrobce převodovek, spojek a dalších produktů ve strojírenství.

Historie a současnost

Společnost První brněnská kovárna s.r.o. byla založena v roce 1996. Výrobně i personálně navázala na zrušenou kovárnu První brněnské strojírny a.s. a pokračovala ve výrobě výkovků mající tradici od počátku minulého století.

Po přestěhování a instalaci strojního vybavení byla v roce 1997 zahájena výroba v místě sídla společnosti v Brně na adrese Železná 10. Nastal dynamický rozvoj společnosti, zvyšování kapacit instalací dalšího strojního vybavení a zvyšování produkce i produktivity výroby.

Překážkou dalšího vývoje a limitujícím faktorem bylo, že na stávajícím technologickém zařízení nebylo možno vyrábět výkovky větší než 7 kg u zápustkových a 300 kg u volných výkovků. V roce 2000 proto došlo k expanzi společnosti převzetím technologií a výroby kovárny v ČKD Dopravní systémy v Praze – Libni na Českomoravské ul., kde výroba pokračovala další dva roky.

Následně byly technologie v roce 2002 přestěhovány do Kladna, kde První brněnská kovárna s.r.o. odkoupila bývalou ZK1 Poldi Kladno.

Po dalším vývoji došlo v roce 2007 k rozčlenění na dvě samostatné společnosti. V současnosti tedy probíhá výroba výkovků v PBK ZK s.r.o. v Kladně (areál Poldi) a v PBK BM s.r.o. v Brně.

Milníky

1996

Založení společnosti První brněnská kovárna s.r.o., pokračování ve výrobě výkovků mající tradici od počátku minulého století

1997

Přestěhování a instalace strojního zařízení na adresu Železná 688/10, Brno

2000

Expanze společnosti převzetím technologií a výroby kovárny v ČKD Dopravní systémy v Praze – Libni na Českomoravské ulici

2002

Odkoupení bývalé ZK1 Poldi Kladno a následné přestěhování technologií do Kladna

2007

Rozčlenění na dvě samostatné společnosti: PBK ZK s.r.o. v Kladně (areál Poldi) a v PBK BM s.r.o. v Brně

2015

Instalace pracoviště tepelného zpracování v PBK ZK s.r.o.

Aktuality…

Hledáme nové pracovníky do týmu

Máme rostoucí objem zakázek, investujeme do výrobního zařízení a do týmu hledáme nové kolegy viz sekce Kariéra.

Instalace nového tryskacího zařízení OPTIMA

V listopadu 2021 jsme instalovali nové závěsné tryskací zařízení OPTIMA, kterým doplňujeme pracoviště se 2 stávajícími bubnovými tryskači. Výsledkem bude zvýšení produktivity a kvality povrchu výkovků nad 100 kg

Generální oprava protiběžného bucharu BECHE 20

V září 2021 jsme zahájili generální opravu našeho největšího protiběžného bucharu BECHE 20, díky které dojde k výraznému zvýšení produktivity výroby zápustkových výkovků o hmotnostech cca. 20 až 160 kg.

Kvalita a certifikace

Pro potřeby naší výrobní činnosti disponujeme následujícími certifikáty:

  • ISO 9001 – AUDISO a.s., LL-C
  • PED 2014/68/EU – SZÚ s.p.
  • ABS – American Bureau of Shipping
  • DNV – DNV GL
  • ČD – České Dráhy a.s.

Pracoviště v Kladně, PBK ZK s.r.o.

Na výkovcích provádíme dle požadavků zákazníka mechanické zkoušky, rozměrovou kontrolu nebo kontrolu tvrdosti, ale i kontrolu povrchu, ke které používáme Magnetickou defektoskopii (INKAR) prováděnou na plně vybaveném magnetizačním stole.

Pracoviště v Brně, PBK BM s.r.o.

Na výkovcích provádíme dle požadavků zákazníka mechanické zkoušky, zkoušku ultrazvukem, zkoušku na zjištění povrchových vad – magnetickou defektoskopií nebo penetrační zkouškou, metalografické zkoušky atd.

Obě naše společnosti provádějí zkoušky v akreditovaných laboratořích. Na základě požadavku provádíme zkoušky za účasti inspekčních a certifikačních společností.

Kontakt

PBK ZK s.r.o.

Železná 688/10
619 00 Brno

IČ:27717739
DIČ:CZ27717739

Výroba Kladno:
Dubská 1037, 272 03 Kladno
areál POLDI, vjezd PH2

obchodní oddělení:
+420 723 288 136
administrativa, fakturace:
+420 602 276 902

email:kladno@pbk.cz

PBK BM s.r.o.

Železná 688/10
619 00 Brno

IČ:27736849
DIČ:CZ27736849

obchodní oddělení, technologie:
+420 537 021 019
+420 537 021 038
administrativa, fakturace:
+420 537 021 020

email:brno@pbk.cz

Kontaktujte nás