ČESKY
ČeskyEnglishDeutche

Vznik a vývoj společnosti

Společnost První brněnská kovárna s.r.o. byla založena v roce 1996. Výrobně i personálně navázala na zrušenou kovárnu První brněnské strojírny a.s. a pokračovala ve výrobě výkovků mající tradici od počátku minulého století.

Po přestěhování a instalaci strojního vybavení byla v roce 1997 zahájena výroba na v místě sídla společnosti v Brně na adrese Železná 10. Nastal dynamický rozvoj společnosti, zvyšování kapacit instalací dalšího strojního vybavení a zvyšování produkce i produktivity výroby.

Překážkou dalšího vývoje a limitujícím faktorem bylo, že na stávajícím technologickém zařízení nebylo možno vyrábět výkovky větší než 7kg u zápustkových a 300 kg u volných výkovků.

V roce 2000 proto došlo k expanzi společnosti převzetím technologií a výroby kovárny v ČKD Dopravní systémy v Praze -Libni na Českomoravské ul., kde výroba pokračovala další dva roky.

Následně byly technologie v roce 2002 přestěhovány do Kladna, kde První brněnská kovárna odkoupila bývalou zk1 Poldi Kladno. Po dalším vývoji došlo k rozčlenění na dvě samostatné společnosti. V současnosti tedy probíhá výroba výkovků          v PBK BM s.r.o. v Brně a v PBK ZK s.r.o. v Kladně (areál Poldi).

2011 Created by M-Design, Publikační Systém Fantom PSF 3.5


Pracuji ...